Nyheter

 Grattis!

Grattis Sanna Markebrand och Ditte för uppflyttning till elitklass skydds!

Grattis Pernilla Persson och Drulla för uppflyttning till högreklass spår!

Grattis Jennie med Nicki för uppflyttning till högreklass spår!

Grattis till våra Rallyekipage som tävlade fortsättningsklass i Angered!

Eva och Joy 96 p
Eva och Maja 95 p
Eva och Muffin 81 p
Börje och Issie

På gång

Medlemsmöte

Onsdagen den 28/6 kl 18,30 har vi medlemsmöte på klubben. Vi bjuder på fika och mötet avslutas med det uppskattade hund-BINGOT från förra året!

Anmälan kan ske på FB-evenemanget eller via sms till Sara Svensson 0707433231 (för att beräkna fika)

Övriga frågor till mötet kan lämnas till någon i styrelsen inför mötet.

Dagordningen för mötet:

§1 Mötets öppnande

§2 Godkännande av dagordning

§3 Val av två protokolljusterare

§4 Val av mötesordförande

§5 Val av mötessekreterare

§6 Mötets behöriga utlysande

§7 Rapport från sektorer och kommittéer

§8 Rapport från styrelsen

§9 Övriga frågor

§10 Mötets avslutande

Kurser


Allmänlydnadskurs, start söndag 9/4. Läs mer här
Nybörjarkurs Agility, start tisdag 9/5. Läs mer här
Valpkurs, start söndag 9/4. Läs mer här

Öppen träning
Tävlingsträning, alla ekipage på planen, tisdagar kl 17:45 – 21.00.
Tävlingsträning, Individuell träning, onsdagar kl 17.45 – 21:00.
Rallylydnad, torsdagar kl 18.30 – 20.30

Mer info