Värdegrund och styrdokument

Alingsås Brukshundsklubb är en lokalklubb inom Svenska Brukshundsklubben (SBK) och precis som SBK är vi en idéburen och demokratisk organisation där vi tillsammans bidrar för att driva och utveckla vår verksamhet.
Som aktiva hundägare vet vi att goda relationer till såväl tvåbenta som fyrbenta vänner är en nyckel till glädje och framgång.

Vår uppfattning om hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning följer SBKs policy. Broschyren Vår vän hunden finner du HÄR.

Våra stadgar och övriga policydokument som styr vår verksamhet finner du HÄR.