Specialsök TEMATRÄNING: Sök framför förare

Instruktör: Malin Helltén
cert. Instruktör & Hundbeteendeanalytiker
tfn 0707-352352

Info: Vi fokuserar på hur vi formar fram ett sök där hunden ser fördelar i att söka framför oss. Målet är att bli mer samspelt med hunden och forma ett fint flöde i sökarbetet där hunden följer våra initiativ.

Förkunskaper: Hunden måste kunna identifiera doften kong men behöver inte ha en färdig markering för att delta. Medlemmar har förtur.

Plats: Meddelas senare till anmälda som fått plats (Alingsås med omnejd)

Pris: 375 kr med hund, 200 kr åhörare
– OBS! Betala inte förrän du fått din kurskallelse! Betalningsinfo, se under kurser på hemsidan.

Datum & Tid: 12 juni kl 18.00-21.00.

Antal platser: 6 deltagare med hund, 4 åhörarplatser


  För- och efternamn

  Personnummer

  Adress

  Medlemsnummer i Alingsås Bhk

  Din epost

  Telefonnummer

  Hundens namn, ras och ålder