Medlem

Förmåner

Som medlem får du:
Vistas på planerna och träna hund när det inte är kurs eller tävling
Gå på kurs hos oss
Förtur till våra kurser
Gå på klubbens medlemsmöten och årsmötet
SBKs tidning Brukshunden
Delta i aktiviteter som anordnas för medlemmar, t.ex. måndagsträffar, grillfest, julfest m.m.
15% rabatt på Fyrfotat (utom foder)
Pias Hund & Fritid 10% rabatt för medlemmar
Men kom ihåg att:
Plocka upp efter din hund på planerna och i omgivningen
Löptikar är tillåtna på våra planer om inte din kursledare eller någon annan ansvarig informerat om annat, med reservation vid höglöp
Din hund måste vara vaccinerad enligt gällande bestämmelser
Du är ansvarig för allt din hund gör
Du bör ha en hemförsäkring