Ny medlem

Välkommen som ny medlem i Alingsås brukshundklubb!

Du registrerar själv ditt medlemskap (ordinarie medlem och ungdomsmedlem)
och får en betalningsavi till din mail. Du kan vara ordinarie medlem i flera
klubbar men betalar bara en förbundsavgift. Medlemsavgiften i Alingsås
brukshundklubb är 250 kr och förbundsavgiften är 400 kr. Familjemedlemmar
och utlandsmedlemmar kan maila till sanna@rohult.se så får du hjälp. Sanna
kan du också maila till om du har frågor som rör Alingsås brukshundklubb.

Har du frågor kring formuläret eller medlemskap i Brukshundklubben allmänt,
kan du kontakta Inga-lill Tollstam på förbundskansliets medlemsavdelning
08-505 875 20 eller inga-lill.tollstam@brukshundklubben.se

Gå in på https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.brukshundklubben.se%2Fbli-medlem&data=02%7C01%7C%7C34d2ddb6a26b4c0a732e08d6a56f14dc%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636878293835930317&sdata=VuTlFv3jHFloDvISjMQsYj61nGaQ%2BB%2BU3bL6VnGCk5s%3D&reserved=0 och följ instruktionerna.

När du betalat avgiften och fått ett medlemsnummer kan du gå in på
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.brukshundklubben.se%2Fklubbar-medlemskap%2Fmina-sidor%2F&data=02%7C01%7C%7C34d2ddb6a26b4c0a732e08d6a56f14dc%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636878293835930317&sdata=B6GZNd0zsyCJKostctsIvsNNt1a8ls83MXurpYvK%2B5I%3D&reserved=0 och skriva ut
medlemsbevis, ändra adress osv.