Medlemsregistret

Är du medlem och kanske har varit det ett tag? Snälla, kolla dina kontaktuppgifter, ungefär hälften av våra medlemmar saknar mailuppgift.  Kan vi tex kalla till årsmöte via mail så sparar vi både tid och en hel del pengar, det kan ju också vara praktiskt att kunna komma ut med meddelanden snabbt av andra orsaker.

Gå in på https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.brukshundklubben.se%2Fklubbar-medlemskap%2Fmina-sidor&data=02%7C01%7C%7C34d2ddb6a26b4c0a732e08d6a56f14dc%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636878293835930317&sdata=8yoIvdEs3TXQmBo%2BdPtIuVfcpj5IqgzcA8QeuiBtPeY%3D&reserved=0 och
logga in med ditt medlemsnummer och lösenord.

Sanna Markebrand
Medlemsansvarig

Sanna@rohult. se