Tävling

Anmälningsavgifter

Bruksprov       Utställning    
Appellklass 225:- *   Officiell valpklass 150:-  
Lägre, högre & elitklass 250:- *   Officiell utställning 280:-  
SM 400:- *   OfficiellVeteranklass 220:-  
             
Lydnadsprov       Korning    
Klass I – II 200:- *   Hel korning 750:- *
Klass III – Elit 225:- *   Mentaltest 600:- *
 SM 400:- *   Exteriörbeskrivning 150:- *
             
Agility       Mentalbeskrivning 600:-  
Individuellt 60:-          
Lag 185:- /lag        
Agilityklass
internationell
65:-          
Hoppklass
internationell
65:-          
SM Individuell 300:-     * varav 20:- är administrationsavgift
SM Lag 500:-  /lag    
         

OBS! anmälan och avgiften skall vara arrangören tillhanda senast 3 veckor innan arrangemanget.

Till tävlingen skall du ta med:
– 
Stamtavlan
– Vaccinationsbevis
– Medlemskort
– Skall du tävla i bruks lägre klass – elit så skall även intyg om mentalbeskrivning med

Rapportera tävlingsresultat:
Rapportera ditt resultat via länken här på hemsidan