Tävling

Anmälningsavgifter

Lydnad Anmälningsavgift
Startklass 200 kr
Klass I 300 kr
Klass 2 300 kr
Klass 3 350kr
Svenska mästerskap 700 kr
Bruksprov Anmälningsavgift
Appellklass 350 kr
Övriga klasser
(även bruksprov patrullhund)
400 kr
Nordic Style 450 kr
Svenska mästerskap 700 kr
IGP Anmälningsavgift
BH/VT 350 kr
IFH-V, FPr, UPr, SPr, StPr 350 kr
IFH, BSL, GPr 400 kr
IGP, IGP-FH 400 kr
Svenska mästerskap 700 kr
IPO-R Anmälningsavgift
IPO-R (även klassen V) 350 kr
Svenska mästerskap 700 kr
Mondioring Anmälningsavgift
STMR 350 kr
MR 400 kr
MRL 300 kr
MRLH 300 kr
Svenska Mästerskap 700 kr
Tjänstehund Anmälningsavgift
Försvarsmaktsmästerskap för patrullhundar* 700 kr
Svenska mästerskap för räddningshundar* 700 kr
Rallylydnad Anmälningsavgift
Individuell 175 kr
Svenska mästerskap 700 kr
FCI IAD (uthållighetsprov, UHP) Anmälningsavgift
IAD* 250 kr
Dragprov Anmälningsavgift
Tillkommer utöver fastställd
avgift för tävlingsklassen
50 kr
Specialsök
Klass 1 450 kr
Klass 2 500 kr
Klass 3 600 kr
Mentalbeskrivning Hund (MH) Anmälningsavgift
Mentalbeskrivning 700 kr
Från 1 januari 2012 samma anmälningsavgift för utlandsägd hund som deltar på MH i Sverige som för svenskägd hund.
Från 1 januari 2012 samma anmälningsavgift för utlandsägd hund som deltar på MH i Sverige som för svenskägd hund.
   
Korning Anmälningsavgift
Hel korning* 850 kr
Mentaltest* 700 kr
Exteriörbeskrivning* 200 kr
Officiell utställning Anmälningsavgift 2022/2023
Junior-, unghund-, öppen-, bruks- och championklass 350 kr
Veteranklass 300 kr
Valpklass 200 kr


OBS! anmälan och avgiften skall vara arrangören tillhanda senast 3 veckor innan arrangemanget.

Till tävlingen skall du ta med:
– 
Stamtavlan
– Vaccinationsbevis
– Medlemskort
– Skall du tävla i bruks lägre klass – elit så skall även intyg om mentalbeskrivning med