Årets Tävlingar

2018

Lydnad:
Alla klasser 17 juni
 Startklass + klass 1 4 november

Bruks:

Vid anmälan: anmälan görs via SBKtävling

Ansvarig för tävlingssektorn:

Josephine Löfdahl

josephine.lofdahl@live.se