Regelrevidering 2017

Från och med 2017-01-01 så får vi nya reglementen. I lydnaden kommer det lite större ändringar, då det blir helt nya klasser och helt nya moment. De nya klasserna kommer heta:

  • Startklass
  • FCI Klass 1
  • FCI Klass 2
  • FCI Klass 3

Det går att läsa om regelrevideringen här , och här  finns en PDF med reglerna för startklass, klass 1, 2 och 3. Det går även att beställa regelhäften från SBKs hemsida.

Här finns en översikt om hur övergångsreglerna för anmälan ser ut, detta är för att man ska veta vilken klass man ska anmäla sig till efter årsskiftet.

1611161