Statuter Vandringspriser

  • Eric Carlssons Vandringspris (Årets Brukshund)
    är ett ständigt vandrande pris som skall förvaras i Alingsås Brukshundklubbs stuga. Den som erhåller en inteckning i priset erhåller då en mindre kopia av priset.

Endast medlem i Alingsås Brukshundklubb äger rätt att tävla om priset och då endast med egen hund eller med fodervärdshund.

Priset är endast tillgängligt för ekipage som tävlar vid officiella bruksprov där man samlar poäng enligt följande:

Klsss       Godkänd                uppflyttad

Appell     2 p                          4 p

Lägre      3 p                          5 p

Högre     4 p                          6 p

Klass       Godkänd                certpoäng             cert

Elit           5 p                         7 p                           8 p

Championat 10

Obegränsat antal tävlingar får räkans med ekipage som har poäng för uppflyttning och/eller certifikat placeras alltid före ekipage som inte har det. Detta gäller även om ekipaget utan uppflyttning/certifikat erhåller högre poängsumma.
Om flera ekipage som har poäng för uppflyttning/certifikat erhåller samma poängsumma avgör deras placering vid respektive tävling vem som erhåller inteckningen.

Om inget ekipage erhåller poäng för uppflyttning/certifikat under året erhåller heller ingen inteckning i priset det aktuella året


Årets Lydnadshund
Endast medlem i Alingsås Brukshundklubb äger rätt att tävla om priset och då endast med egen hund eller med fodervärdshund.

Priset är endast tillgängligt för ekipage som tävlar vid officiella lydnasprov där man samlar poäng enligt följande:

Klass    Startkl     Kl 1      Kl 2      Kl 3
1a pris   5p           6p         7p        8p
2a pris   3p           4p         5p        6p
3e pris   1p           2p         3p        4p
Championat 10p

Obegränsat antal tävlingar får räkans med, ekipage som har poäng för 1a pris placeras alltid före ekipage som inte har det. Detta gäller även om ekipaget utan 1a pris erhåller högre poängsumma.

Om två eller fler hundar hamnar på samma slutpoäng så räknas den hund med minst antal starter som segrare. Om det ändå inte går att skilja hundarna åt så summeras den individuella tävlingspoängen för samtliga rapporterade starter och den hund med högst tävlingspoäng segrar. Kan hundarna fortfarande inte skiljas åt så placeras de på delad listplats.

Om inget ekipage erhåller poäng för 1a pris under året erhåller heller ingen inteckning i priset det aktuella året


Gregers Vandringspris (Årets Debutant)

Priset skänkt 2006 av Anita Skoglund och yorkshireterriern ”Greger” dvs LP I Footprints First and Forever.

Priset kan endast tilldelas ekipage, där hunden under året debuterat på officiella prov.
Föraren ska vara medlem i och tävla för Alingsås Brukshundklubb.
Enbart officiella resultat räknas.

Poäng räknas enligt följande:

Lydnadsklass
Bruks
3:e pris
5 p
Godkänd
10 p
2:a pris
10 p
Uppflyttad
15 p
1:a pris
15 p

Om ekipaget lämnar in poänggivande resultat från bägge grenarna ges 5 bonuspoäng.
Dvs de resultat föraren väljer att lämna in ska vara minst ett från vardera bruks resp lydnad.

Placeringspoäng ges dessutom enligt följande:

3:e 1 p
2:a 2 p
1:a 3 p

Poäng får räknas från max tre (3) tävlingar totalt. Vid lika poängantal fäller ett ev fjärde resultat avgörandet mellan de främsta. Priset utdelas första gången vid årsmötet 2007 för resultat under 2006. En bok att anteckna vinnarna i medföljer priset. Priset får förvaras hemma hos vinnaren under tiden fram till nästföljande årsmöte. I boken, som ska förvaras i klubbstugan, bör foto på vinnande ekipage sättas in.

Priset tillfaller för alltid den person som med tre (3) olika hundar vunnit detsamma.

Lycka till önskar
Anita & Greger


Årets Rallyhund

Man räknar de fem bästa tävlingar för året och får grundpoäng samt extrapoäng.

Grundpoängen är den poäng man får på tävlingen.

Extrapoäng:

  • Nybörjarklass 0 extrapoäng
  • Fortsättningsklass + 5 poäng
  • Avancerad klass + 10 poäng
  • Mästarklass + 15 poäng
  • Kval till SM + 50 poäng

Obegränsat antal tävlingar får räkans med ekipage som har poäng för uppflyttning och/eller certifikat placeras alltid före ekipage som inte har det. Detta gäller även om ekipaget utan uppflyttning/certifikat erhåller högre poängsumma.