Info

Nedan finner du allmän info om kurser som hålls på Alingsås BHK. Specificerad info om kommande kurser läggs upp så fort det finns spikade datum!

Medlemskap

För att få gå kurs i klubbens regi måste du vara medlem i Alingsås brukshundklubb. Om du inte redan är medlem kan du anmäla dig via hemsidan, se fliken Medlem/Ny medlem. Såväl medlemsavgift som kursavgift ska vara betald innan första kurstillfället.

Vaccination

Enligt SKK:s regler ska deltagande hund på kurs vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande: Under 1 år: Vid lägst tio veckors ålder. Över 1 år: Hund ska vara vaccinerad vid lägst cirka ett års ålder och därefter får den senast utförda vaccinationen inte vara utförd för mer än 4 år sedan. Förstagångsvaccination ska vara gjord minst 14 dagar före första kurstillfället vilket innebär att valpar måste vara minst 12 veckor för att få vara med på kurs. SKK rekommenderar även att alla hundar vaccineras mot parvo. Vaccinationsintyg ska visas upp vid första kurstillfället.

Ansvarsförsäkring

Alla hundägare bör se till att ha gällande ansvarsförsäkring eftersom man som ägare alltid är ansvarig för skada som har vållats av ens hund.

Löptikar

Instruktören för respektive kurs bestämmer om löptikar får delta på kursen, så prata med henne eller honom om din tik börjar löpa.